XXXII. Epileptológiai Továbbképző Munkakonferencia, Győr

Idén is sok szeretettel várjuk a XXXII. Epileptológiai Továbbképző Munkakonferencia rendezvényre.

XXXII. Epileptológiai Továbbképző Munkakonferencia, Győr

2015. október 29-31.

 

Csütörtök: Újdonságok az alapkutatásban

10.00: MEGNYITÓ

10.10-11.55: Funkcionális anatómia hálózatok

Üléselnök: Prof. Halász Péter, dr. Balogh Attila

10.10-10.45:Az agykérgi jelfolyam magas szintű szerveződésének hálózati alapjai:
dr. Negyessy László (Wigner FK, SE)

10.45-11.20: Funkcionális anatómia hálózatok és szerepük az epilepszia sebészetben:í
dr. Fabó Dániel (OKITI)

11.20-11.55: Funkcionális anatómiai hálózatok a modern képalkotó technikák tükrében:
dr. Emri Miklós (NMI/DE)

12.00- 13.50: Optogenetika és az elektrogenezis

Üléselnök: dr. Acsády László, dr. Ulbert István

12.00-12.45: Az optogenetika elmélete és használata az idegtudományban:
dr. Acsády László (KOKI)

12.45-13.05: Az optogenetika várható szerepe az epilepszia gyógyításában:
dr. Rosdy Beáta (Heim Pál K.)

13.05-13.50:In vitro agykérgi „interictalis kisülések” elektrogenezise :
dr. Ulbert István (MTA/TTK)

13.50-15.00: EBÉD SZÜNET

15.00-17.00: Funkcionális genomika és az epilepszia neurobiológiája

Ülés elnök: Maglóczky Zsófia, dr. Fabó Dániel

15.00-15.50: Öröklődő epilepszia szindrómák genetikai hátterének vizsgálata:
Maglóczky Zsófia (KOKI)

15.50-16.15: Állatmodellek az absence epilepszia kutatásának szolgálatában: a GAERS és a WAG/Rij patkány törzs:
dr. Kovács Zsolt (Szombathely)

16.15-16.35: GABAerg gátló interneuronok epilepsziás reorganizációja az absence epilepszia genetikus állatmodelljében :
Papp Péter (KOKI)

16.35-16.55: Syntaxin 1B szinaptikus fehérje immunfestés intenzitásának megváltozása genetikusan absence epilepsziás patkányok hippocampusaban és agykérgében:
Nagy Ágoston, Tóth Estilla (KOKI)

17.00-17.20: SZÜNET

17.20-18.30: Újdonságok az epileptológiában

Üléselnök: dr. Janszky József, dr. Nagy Ferenc

17.20-18.00: Az elmúlt pár év újdonságai az epileptológiában:
dr. Janszky József (PTE)

18.00-18.30: Fehérállományi neuronok temporális lebeny epilepsziában:
dr. Ábrahám Hajnalka (PTE)

19.30 Társasági VACSORA

 

Péntek: Az epilepszia kezelésének jövője

8.30-9.50: Onkogenetika.

Üléselnök: dr. Hadzsiev Kinga, dr. Juhos Vera

8.30-9.10: Jelátviteli zavarok az idegrendszeri daganatokban:
dr. Peták István (MTA-SE Pathofiziol. Kutatócsop.)

9.10-9.50: Személyre szabott medicina jövője az epilepsziában: dr. Hadzsiev Kinga (PTE)

9.50-10.20: SZÜNET

10.20-11.20: Szponzor 1.

11.30-13.30: EBÉD SZÜNET

13.30-15.00: Farmakológia

Üléselnök: dr. Rajna Péter, dr. Szupera Zoltán

13.30-13.50: A konzervatív kezelés jövője epilepsziában:
dr. Juhos Vera (Epihope KKFT.)

13.50-14.20: A közeli jövőben várható új molekulák:
dr. Szupera Zoltán (Szent Imre Kórház)

14.20-15.00: A klinikai vizsgálatok kritikái a monitor és a klinikus oldaláról:
dr. Antal János (PAREXEL Magyarország Kft.)

15.00-16.00: Szponzor 2.

16.00-16.30: SZÜNET

16. 30-19.00: Közgyűlés, Vezetőség választás

 

Szombat: Oktatás

8.00-10.00: Roham szemiológiai alapismeretek gyermekkorban

Üléselnök: dr. Jerney Judit, dr. György Ilona

8.00-8.30: Újszülött kori rohamok jellegzetességei:
dr. György Ilona (DOTE)

8.30-9.00:Csecsemőkori rohamok jellegzetességei:
dr. Siegler Zsuzsa (MRE Bethesda)

9.00-9.30: Kisgyermekkori rohamok jellegzetességei:
dr. Hegyi Márta (MRE Bethesda)

9.30-10.00: Benignus gyermekkori epilepsziák rohamformáinak jellegzetességei:
dr. Altmann Anna (Szent János K.)

10.00-10.30: SZÜNET

10.30-11.30: Újdonságok a klinikai gyakorlatban

Üléselnök: Prof. Janszky József, dr. Horváth Ágnes

10.30-11.00: SUDEP:
dr. Horváth Ágnes (Szombathely)

11.00-11.30: Autoimmun epilepsziák:
dr. Bóné Beáta (PTE)

11.30-13 óráig: Esetbemutatások

Üléselnök és moderátor: Prof. Fogarasi András (MRE Bethesda)

 

A XXXII. Epileptológiai Továbbképző Munkakonferencia 

neurológusoknak, pszichiátereknek, pszichoterpautáknak, klinikai neurofiziológusoknak gyermekneurológusoknak 44 kreditponttal akkrediált tanfolyam is egyben.

A konferencia helyszíne: Hotel Famulus, 9027 Győr, Budai u. 4-6.

 

Jelentkezés:
Bognárné Pércsy Zsuzsanna
70/321-6831